Herkomst in Huis. Migrantenfamilies en hun interieurs.

H.C. Dibbits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

171 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)48-55
Aantal pagina's8
TijdschriftSpeling. Tijdschrift voor bezinning
Volume60
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit