Herontdekking van ambachten: bespreking van het boek "Werken volgens de regels, C. Lis en H. Soly (1994)"

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit