Herstellen van de bodembiodiversiteit: op weg naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw

Gerard Korthals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)37-39
TijdschriftVakblad natuur bos landschap
Volume2020
Nummer van het tijdschrift164
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit