Hertz, Paul: 1888-1961. Politiker, Redakteur, Publizist

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelWetenschappelijk

Samenvatting

Biography. First World War. Weimar Republic, Emigration/Exile, Western Berlin. Ancestors, children, grandchildren
Vertaalde titel van de bijdrageHertz, Paul: 1888-1961. Politician, redactor, publicist
Originele taal-2Duits
Plaats van productieMünchen
StatusGepubliceerd - 01 jul. 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hertz, Paul: 1888-1961. Politiker, Redakteur, Publizist'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit