Hesionura augeneri, Goniadella bobretzkii, and Parapodrilus psammophilus (Annelida, Polychaeta) new to the Netherlands

W.J. Wolff, H. Stegenga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)82-87
  TijdschriftZoölogische Bijdragen
  Volume17
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit