Het archief van het Bureau Wederopbouw Boerderijen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

427 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)40-47
Aantal pagina's8
TijdschriftVitruvius. Onafhankelijk Vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap en monumentenzorg
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit