Het beeld van "de arme oudere" op de snijtafel, 11 februari 2013

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

106 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit