Het beestje moet een naam hebben: De ontwikkeling van Nederlandse zoogdiernamen

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

926 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)13-16
Aantal pagina's4
TijdschriftZoogdier
Volume26
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit