Het belang van de lange termijn: 70 jaar ecologisch onderzoek

Froukje Rienks* (Co-auteur), G.R. de Snoo, W.H. van der Putten (Bijdrager), M.E. Visser (Bijdrager), G.F. Veen (Bijdrager), K. Spoelstra (Bijdrager), H.P. van der Jeugd (Bijdrager)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

De gevolgen van veranderingen in de natuur komen soms pas na jaren aan het licht. Langetermijnonderzoek is daarom essentieel. Als er in een jaar veel minder koolmezen of wintervlinders zijn, is dat dan een uitzondering of een nieuwe trend door klimaatverandering? De lange adem die nodig is om dat jaar in jaar uit te meten, is een grote uitdaging. Het nationale instituut voor ecologisch onderzoek NIOO-KNAW dat deze maand zijn 70 ste verjaardag viert, doet dit soort onderzoek. Wat kunnen we daarvan leren?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-23
TijdschriftVakblad natuur bos landschap
Volume206
StatusGepubliceerd - jun. 2024

Citeer dit