Het belang van Nederlandse dialecten voor de fonologische theorie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-34
TijdschriftTaal en Tongval. Themanummer
Volume53
Nummer van het tijdschrift13
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit