Het beleid van de Amsterdamse overheid ten aanzien van straatmuzikanten 1900-1980

M.B.G. van Dijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

141 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)143-161
TijdschriftVolkskundig Bulletin
Volume7.2
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit