Het bezoek van een Toscaans reisgezelschap aan Friese inboorlingen. Het daguitstapje van Cosimo de’ Medici naar Stavoren en Molkwerum op 26 juni 16691

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  42 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)124-138
  TijdschriftIt Beaken
  Volume77
  Nummer van het tijdschrift3-4
  StatusGepubliceerd - 2016

  Citeer dit