Het bijgeloof is diep gegriffeld in het menschelijk hart’. Folklore in Halbertsma’s Lexicon Frisicum(1872)

A. Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTrefwoord
StatusGepubliceerd - 13 aug 2020

Citeer dit