Het Centraalbureau voor Schimmelcultures en onderzoek aan plantenziekten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)78-79
  TijdschriftGewasbescherming
  Volume34
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit