Het "Circus Kruls", Militair Gezag in Nederland, 1944-1946

D.C.L. Schoonoord

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)265-276
Aantal pagina's12
TijdschriftMilitaire spectator
Volume179
Nummer van het tijdschriftmei 2010
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit