Het citaat: Multatuli als inspiratiebron

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)52-54
TijdschriftJaarboek Multatuli
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit