Het college van hoofdingelanden. De vertegenwoordiging van de ingelanden in Rijnland en Schieland in de vroegmoderne tijd.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

In the Early Modern Period the representation of landowners on the regional water boards of Rijnland and Schieland changed drastically. During the Middle Ages the regional water authorities conferred with a broad and flexible group of representatives, delegated by local landowners, but these were dismissed and replaced by a small, permanent and elitist group of principal landowners. The cities were the driving forces behind the formation of Boards of Principal Landowners. By linking representative institutions in rural contexts to cities, this article contributes to the debate whether or not intensive political participation was an urban phenomenon.
Vertaalde titel van de bijdrageThe Board of Principal Landowners.: The Representation of Landowners in Rijnland and Schieland in de Early Modern Period.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-51
Aantal pagina's30
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume131
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - jun. 2016

Keywords

  • water management
  • The Netherlands
  • Early Modern Period
  • landowner representation
  • institutional change

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Het college van hoofdingelanden. De vertegenwoordiging van de ingelanden in Rijnland en Schieland in de vroegmoderne tijd.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit