Het delen van onderzoeksdata: niet altijd even populair

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

64 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoe gaan Nederlandse sociologen in de praktijk om met hun data? Als de onderzoekers worden onderzocht, brengen de resultaten soms een 'onwetenschappelijke houding' aan het licht.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftSociologie Magazine
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - jan. 2016

Citeer dit