Het door George Sterlin in 1650 vervaardigde academisch spreekgestoelte van de Middelburgse ‘Illustre School’

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-9
Aantal pagina's9
TijdschriftZeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit