Het einde van het traditionele woordenboek

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-18
Aantal pagina's1
TijdschriftNRC Next
StatusGepubliceerd - 11 mrt. 2010

Citeer dit