Het Franse Nederland: de inlijving 1810-1813 [Review of: (2012) M.J.A. Berkvens, J. Hallebeek en A.J.B. Sirks (red.), Het Franse Nederland: de inlijving 1810-1813. De juridische en bestuurlijke gevolgen van de ‘Réunion’ met Frankrijk (Hilversum 2012)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume128
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit