“Het geval Welberg” en de damnatio memoriae

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)107-117
Aantal pagina's11
TijdschriftGroniek: historisch tijdschrift
Nummer van het tijdschrift234
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit