Het grootste Jiddische woordenboek ter wereld: Justus van de Kamp over zijn levenswerk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

328 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-26
TijdschriftOnze Taal
Volume87
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - apr. 2018

Citeer dit