Het Historisch GIS Fryslân en zijn belang voor het onderzoek naar bezits- en machtsverhoudingen voor 1850

J.A. Mol, P.N. Noomen, S.M. Strating

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

148 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieLjouwert
UitgeverijFryske Akademy
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit