Het hof van Goethe zonder Goethe [Review of: Stefanie Freyer, Der Weimarer Hof um 1800. Eine Sozialgeschichte jenseits des Mythos (München 2013)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

5 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageGoethe's Court without Goethe: Stefanie Freyer, Der Weimarer Hof um 1800. Eine Sozialgeschichte jenseits des Mythos (München 2013)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)726-727
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume127
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014

Keywords

  • Vorstenhoven

Citeer dit