Het Hollands ongenoegen en de emigratie aan het begin van de 21ste eeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

De sterk gestegen toename van het aantal emigranten dat geboren en getogen is in Nederland is opmerkelijk en was de centrale aanleiding voor een studie. Wie vertrekt en waarom vertrekt men zo massaal? In een uitgebreide studie (van Dalen en Henkens, 2008) hebben wij door middel van analyse van CBS-gegevens inzicht verkregen in de omvang en structuur van de Nederlandse emigratie. Op basis van een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking en een gerichte steekproef onder potentiële emigranten is inzicht verkregen in de belangrijkste vertrekmotieven. Arbeidsmigratie is vooralsnog klein in realiteit.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)128-131
TijdschriftOver.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit