Het huwelijk in de multiculturele samenleving: nav Jubileumcongres Nederlandse Vereniging voor Demografie, 9 oktober 2003

C.M. Fokkema, E. Hooghiemstra, C.H. Mulder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftBevolking en Gezin
Volume33 (2004)
Nummer van het tijdschrift2 (special issue)
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit