Het instituut voor Oecologisch Onderzoek bestaat 25 jaar

J.W. Woldendorp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)251-253
  TijdschriftVakblad voor Biologen
  Volume59
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit