‘“Het is begonnen met de Statenvertaling”. Het Bijbeldigitaliseringsproject: stand van zaken en perspectieven (I)

N. van der Sijs, H. Beelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

1240 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-33
Aantal pagina's30
TijdschriftNachbarsprache Niederländisch
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit