Het is groen en leeft nog lang en gelukkig: Classificatie van volksverhaalgenres op basis van formules

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
285 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)274-288
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume129
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit