Het klooster Groendijk te Sneek en de familie Harinxma (I)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)23-28
Aantal pagina's6
TijdschriftAlde Fryske tsjerken
Nummer van het tijdschrift23
StatusGepubliceerd - 2020

Keywords

  • nunnery
  • third order of St Francis
  • 15th century
  • Friesland
  • 16th century
  • nobility

Citeer dit