Het klooster Groendijk te Sneek en de familie Harinxma (II)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-12
Aantal pagina's7
TijdschriftAlde Fryske tsjerken
Nummer van het tijdschrift24
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit