Het komen en gaan van ziekten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Ziekten komen en gaan, maar het is lastig een duidelijk patroon in die ontwikkeling te ontdekken. Om trends in het ziektepatroon op het spoor te komen moeten we daarom een omweg bewandelen. Aangezien sterfte conceptueel eenduidiger is dan ziekte, en bovendien beter is geregistreerd, is het zinvol eerst te kijken naar trends in het sterftepatroon. In dit hoofdstuk worden die trends eerst gepresenteerd en daarna geduid aan de hand van de
theorie van de epidemiologische transitie van Omran. Het blijkt dat de levensverwachting is verdubbeld, dat sterfte is teruggedrongen naar de hoogste leeftijdscategorie en dat infectieziekten bijna geheel zijn verdwenen: ze hebben
plaatsgemaakt voor chronische ziekten met toename van de ziektelast als gevolg. Ten slotte wordt stilgestaan bij de vraag in hoeverre de dalende trend in het ziekte- en sterftepatroon moet worden toegeschreven aan medisch-therapeutisch ingrijpen of aan sociaal-politieke maatregelen door de staat.
Originele taal-2Nederlands
TitelLeerboek Medische Geschiedenis
RedacteurenH.F.P. Hillen, E.S. Houwaart , F.G. Huisman
UitgeverijBohn Stafleu van Loghum
Pagina's3-17
ISBN van geprinte versie9789036819893
StatusGepubliceerd - 2018

Keywords

  • epidemiologische transitie
  • pest
  • hongersnood
  • pandemieën
  • sterftedaling

Citeer dit