Het kwantitatieve er in komparatief konstrukties

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

295 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)384-387
TijdschriftSpektator
Volume6
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit