Het lange leven van Akademieleden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Opleiding en overleven zijn tegenwoordig nauw met elkaar verbonden,zo hebben demografen vastgesteld. Dat komt doordat belangrijke doodsoorzaken van dit moment als hart- en vaatziekten en kanker voor een groot deel door menselijk gedrag worden veroorzaakt.Opleidingsniveau speelt immers bij dat gedrag een grote rol.Voor de Tweede Wereldoorlog bepaalden levensomstandigheden veel meer hoe lang iemand had te leven.Infectieziekten waren bedreigend,ook als je goed was opgeleid.De auteur ging na hoe het de zeer goed opgeleide leden van de KNAW de afgelopen 200 jaar is vergaan.Werden zij ouder dan gemiddeld? Na veel speurwerk konden de relevante gegevens van nagenoeg alle leden in het onderzoek worden betrokken.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-10
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit