Het Lexicon Frisicum (1872) als uiting van cultureel nationalisme

A. Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

81 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)97-117
Aantal pagina's21
TijdschriftIt Beaken
Volume3/4
Nummer van het tijdschrift69
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit