Het microklimaat in submerse vegetaties

E.P.H. Best

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)302
  TijdschriftVakblad voor Biologen
  Volume65
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit