Het militaire einde van de Friese vrijheid: de slag bij Laaxum, 10 juni 1498

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

1640 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-20
Aantal pagina's18
TijdschriftMillennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies
Volume13
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit