Het morfologische landschap: het Polen van de dialectologie?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-12
TijdschriftTaal en Tongval. Themanummer
Nummer van het tijdschriftHet morfologische landschap van het Nederlands (19)
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit