Het multiculturele voordeel: Meertaligheid als uitgangspunt

H.J. Bennis, G. Extra, P. Muysken, J. Nortier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)17
TijdschriftContrast
Volume17:7
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit