Het muzikale behang van de zestiende eeuw. Het Nederlandse lied tot 1600 in kaart gebracht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)28-34
TijdschriftRespons: mededelingen van het Meertens Instituut
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit