Het nageslacht van Willem Luutgardenzn., schepen van Leiden II. Prosopografie van het geslacht Heerman, ca. 1350 1550

A.J. Brand, F.J.W. Kan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)173-207
TijdschriftDe Nederlandsche Leeuw
Volume109
Nummer van het tijdschrift5-6
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit