Het Napoleontisch kadaster van Holland in GIS: belang en perspectieven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-29
Aantal pagina's10
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
Volume52
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit