Het Nederlandse parlement, vroeger en nu

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)599-601
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume89
StatusGepubliceerd - 1976

Citeer dit