Het ondenkbare verklaren: Recente studies over de Holocaust

Jaap Cohen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)52-55
Aantal pagina's4
TijdschriftGeschiedenis Magazine
Volume50
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - nov. 2015

Citeer dit