Het onderzoek aan het Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek [Research at the Delta Institute for Hydrobiological Research]

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-9
TijdschriftBiologisch Jaarboek
Volume57
StatusGepubliceerd - 1990
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit