Het onderzoek: Jeroen Vis - schaapjes tellen van 3000 jaar geleden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)231-232
TijdschriftOnze Taal
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit