Het onderzoek: Jos Hornikx - De overtuigingskracht van de hoogleraar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)13
TijdschriftOnze Taal
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit