Het oog op de toekomst. Het Meertens Instituut in de 21ste eeuw

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)32-39
TijdschriftNeerlandica Extra Muros
VolumeXXXVIII, 3
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit