Het oudste kind gaat voor

T. Emery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

27 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hebben jongere kinderen het moeilijker dan hun oudere broers of zussen? En als je opgroeit in een groter gezin, kom je er dan bekaaider van af omdat je meer broers en zussen hebt? Het lijken vragen die vooral horen bij familieruzies. Maar recent onderzoek suggereert dat zowel het aantal broers of zussen dat je hebt, als je eigen positie in de kinderrij, een grote invloed kan hebben op de financiële
steun die je van je ouders krijgt.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume31
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit